52

Pożyczka a kredyt

Przeciętny człowiek nie widzi różnicy pomiędzy stosowaniem w życiu codziennym, zamiennie pojęć „pożyczka” i „kredyt”. Potrzebując natychmiast gotówki, nie zastanawiamy się nad formą – ujednolicając.
W zasadzie różnica pomiędzy danymi formami pozyskania pieniędzy rozpoczyna się w uregulowaniach prawnych. Umowa pożyczki uregulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego (art. 720-724) i w odróżnieniu od kredytu jest łatwiej dostępna. Mogą ją udzielić różnego rodzaju instytucje rynku finansowego. Kredyt natomiast, zarezerwowany jest przez prawo bankowe, tylko dla banków. Instytucje te mają wyłączność do wykonywania, tzw. czynności bankowych. Obok udzielania kredytów należy do nich również prowadzenie rachunków bankowych osób fizycznych, prawnych, emisja bankowych papierów wartościowych, itp.

Pierwszą zasadniczą różnicą jest instytucja udzielająca, czy to pożyczki, czy kredytu.

Kolejną, jednak równie ważną, są warunki na których możemy uzyskać pieniądze. Banki udzielają kredytów na dużo bardziej restrykcyjnych warunkach, niż instytucje oferujące pożyczki. Skutkiem tego jest gorsza dostępność kredytów dla kredytobiorców. Banki poddają szczegółowej analizie sytuację finansową przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt, a w przypadku osób fizycznych, analizie poddawana jest wielkość dochodów, a nawet sytuacja rodzinna (liczba członków). W przypadku pożyczek, oferowanych coraz liczniej przez instytucje parabankowe, ceną łatwiejszej dostępności jest dużo wyższe oprocentowanie.

Fakt ponoszenia wyższych kosztów, nie zniechęca jednak ludzi do pobierania pożyczek w tego rodzaju instytucjach. Głównym czynnikiem przemawiającym za podjęciem takiej decyzji, jest nagła potrzeba posiadania gotówki. Większość ludzi jest świadoma wysokich kosztów, jednak nieuzyskanie kredytu w banku, nie spełnianie wymogów formalnych do otrzymania kredytu, posuwa ich do podjęcia decyzji i pożyczenia pieniędzy z instytucji rynku finansowego.

Po bliższym przedstawieniu zagadnienia, zasadnicze różnice pomiędzy kredytem a pożyczką, są w pełni zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, dlatego też przed podjęciem decyzji o formie pozyskania pieniędzy, niezbędna jest szczegółowa analiza ofert.

To także zainteresowało naszych czytelników:
kredyty gotówkowe porównanie sierpień 2023
konta osobiste porównanie sierpień 2023
pożyczki pozabankowe porównanie sierpień 2023

Kredyt hipoteczny Notus
760 zł / 100 000 zł
ZOBACZ