197

Od 1 stycznia można już zameldować się przez ePUAP

Wraz z dniem 1. stycznia 2018 roku można zameldować się przez Internet. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności znacznie ułatwi nam życie, możliwość meldunku bez wychodzenia z domu to duża wygoda i oszczędność czasu. Choć obowiązek meldunku nie został zniesiony, jak zapowiadano, to ustawodawca nieco ułatwił Polakom zmianę miejsca zameldowania i to się chwali. Konieczność osobistego stawienia się w urzędzie odchodzi w zapomnienie, miejmy nadzieję, że coraz więcej spraw będzie można załatwić bez stania w kolejkach.

Aby zameldować się online wystarczy wypełnić odpowiedni formularz przez ePUAP, przy czym należy mieć na uwadze to, że niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego. Można go założyć bezpłatnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, obecnie większość banków posiada taką usługę. Chcąc założyć Profil Zaufany należy zalogować się na swoje konto bankowe i odnaleźć odpowiedni formularz.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Wraz z wypełnionym formularzem o zameldowaniu trzeba wysyłać dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, wymagane jest dostarczenie wersji elektronicznej lub skanu dokumentu. Jeżeli nie mamy prawa do nieruchomości, to właściciel lokalu musi napisać oświadczenie o tym, że możemy przebywać w mieszkaniu. Meldunek elektroniczny to usługa bezpłatna, tak jak zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Gdy będziemy chcieli uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, to wymagana będzie opłata w wysokości 17 złotych.

Meldunek jest obowiązkowy

Mimo, że były plany zniesienia obowiązku meldunku, to póki nic się nie zmieni. MSWiA tłumaczyło, że tylko w ten sposób administracja publiczna może prawidłowo i sprawnie funkcjonować, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o wybory czy wypłaty emerytur, rent, różnego rodzaju świadczeń z opieki społecznej czy ubezpieczeń. Informacje na temat liczby mieszkańców pełnią również bardzo ważną rolę podczas planowania liczby przedszkoli i żłobków oraz szkół na danych terenach.

PESEL dla obcokrajowców

Od 1 stycznia 2018 roku PESEL jest nadawany wszystkim cudzoziemcom, którzy meldują się na pobyt stały lub czasowy. Dzięki temu ustawodawca będzie mógł gromadzić informacje o obcokrajowcach zamieszkujących terytorium Polski.

Kontakt z ekspertem