49

Kredyt inwestycyjny dla firm

Rozwój każdego przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od podejmowanych inwestycji. Wiadomo, że inwestowanie wymaga najczęściej dość dużych nakładów finansowych. Stąd też warto zawczasu poszukać dodatkowych źródeł finansowych zamiast zamrażać kapitał firmy, który może okazać się przydatny na pokrycie bieżących rachunków lub w niespodziewanych sytuacjach losowych. Z pomocą przychodzą banki, które proponują swoim klientom rozmaite kredyty inwestycyjne, na różne kwoty i na różnych zasadach ich spłaty. Bezsprzecznie jest to ciekawa możliwość dla każdej dynamicznie rozwijającej się firmy.

Kredyt inwestycyjny może być wykorzystany na inwestycje różnego typu. Zazwyczaj kredytobiorca interesuje się inwestycjami materialnymi, czyli np. zakupem nieruchomości, pojazdów, remontem hal produkcyjnych, modernizacja wykorzystywanych obiektów budowlanych. W grę wchodzą jednak również inwestycje niematerialne, do których możemy zaliczyć chociażby wszelkiego rodzaju koncesje , licencje oraz najróżniejsze patenty. To jednak jeszcze nie wszystko, kredyt inwestycyjny można otrzymać także wtedy, gdy zamierzamy zająć się inwestycjami finansowymi, czyli np. zakupić udziały w jakichś spółkach lub papiery wartościowe.

Typowe kredyty inwestycyjne mają dość długie okresy kredytowania, nawet około 15 lat. Co rzadkie, banki umożliwiają w tym przypadku nawet dwuletni okres karencji w spłacie zobowiązania. Właśnie z tego powodu kredyty inwestycyjne są tak cenione przed rozwijające się przedsiębiorstwa. Oczywiście warunki spłaty kredytu inwestycyjnego określa się szczegółowo w umowie kredytowej, termin spała kolejnych rat z kolei jest odgórnie ustalony w opracowanym harmonogramie. Jeśli okaże się, że firma będzie mieć jakieś problemy ze spłatą zadłużenia, że przekroczy oferowany przez bank okres karencji, wtedy do kredytu naliczone zostaną umowne podwyższone odsetki. Lepiej zatem przestrzegać wszystkich ustalonych wcześniej terminów, ponieważ konsekwencje będą bardzo niekorzystne dla finansów firmy.

Jak łatwo się domyślić, kredyty inwestycyjne obwarowane są licznymi zabezpieczeniami. Do tych najczęściej stosowanych należą chociażby: hipoteki, poręczenia, zastawy, weksle in blanco, kaucje oraz dodatkowe ubezpieczenia kredytu.

Kredyty inwestycyjne kierowane są do różnej wielkości przedsiębiorstw. Jednak zazwyczaj kwota kredytu uzależniona jest od tego, jaki dochód przynosi dane przedsiębiorstwo. To jednak nie jest przecież niczym zaskakującym. Kolejnym czynnikiem , który ma wpływ na wysokość kredytu jest naturalnie wartość planowanej inwestycji. Wiele Bajkałów dopuszcza możliwość finansowania inwestycji nawet w 80%, co jest bardzo korzystne dla przedsiębiorcy, który nie musi angażować własnego kapitału.

Obecnie banki udzielają kredytów inwestycyjnych w kilku walutach, zatem możemy wziąć kredyt m.in.; w euro, frankach, dolarach, funtach. Oczywiście kredyt inwestycyjny pociąga za sobą konieczność przedstawienia pewnych dokumentów. Poza wyciągiem z konta firmowego oraz zaświadczeniami z ZUS i US musimy oczywiście przedstawić także szczegółowy biznesplan oraz prognozę inwestycji. Te dwa ostatnie dokumenty są bardzo istotne, bowiem to one dają pracownikom banku pewien pogląd na planowaną przez nas inwestycję. Zważywszy na fakt, że kwoty kredytów inwestycyjnych mogą sięgać nawet kilku milionów złotych istotne jest, żeby udowodnić, iż planowana inwestycja może okazać się naprawdę dochodowa, a ryzyko z nią związane jest stosunkowo niewielkie.

To także zainteresowało naszych czytelników:
kredyty gotówkowe porównanie sierpień 2023
konta osobiste porównanie sierpień 2023
pożyczki pozabankowe porównanie sierpień 2023

Kredyt hipoteczny Notus
760 zł / 100 000 zł
ZOBACZ