160

Kredyt z gwarancją de minimis: co to jest i jak działa?

Kredyty z gwarancją de minimis to bardzo dobry sposób na pozyskanie dodatkowych pieniędzy na rozwój biznesu. Takie rozwiązanie jest dostępne prawie dla każdego przedsiębiorcy, dotychczas skorzystało z niego ponad 128 tys. małych i średnich firm. Poniżej znajdziecie informacje, jak i gdzie można uzyskać kredyt z gwarancją de minimis, a także jakich formalności trzeba dopełnić. Gwarancja de minimis to rodzaj pomocy finansowej organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nie należy mylić jej z dotacją. Wartość gwarancji de minimis może wynieść do 200 000 Euro w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje gwarancja de minimis?

Warto zdecydować się na gwarancję de minimis, gdyż taki kredyt udzielany jest na bardzo dobrych warunkach. W tym wypadku złożenie wniosku jest bezpłatne, również prowizje za udzielenie kredytu są dużo niższe, niż w przypadku innych produktów finansowych. Oczywiście nie oznacza to, że taki kredyt jest całkowicie bezpłatny, trzeba będzie zapłacić prowizję za udzieloną gwarancje w wysokości 0,5% kwoty gwarancji rocznie.

Jeżeli dotychczas żaden bank nie udzielił nam kredytu, warto pomyśleć o gwarancji de minimis, która umożliwi nam pozyskanie dodatkowych pieniędzy na rozwój działalności gospodarczej. Co ciekawe bank nie będzie wymagał od nas składania żadnych sprawozdań.

Jakie są warunki?

Gwarancje BGK w przypadku kredytów obrotowych udzielane są do 27 miesięcy, a na kredyty inwestycyjne do 99 miesięcy. Maksymalnie mogą zabezpieczyć 60% kwoty kredytu, na pozostałą część bank może wymagać ustanowienia własnego zabezpieczenia, przy czym gwarancje dotyczą wyłącznie pożyczonych pieniędzy, nie odsetek. Starając się o ustanowienie gwarancji będzie wymagane zabezpieczenie wekslem własnym in blanco.

Kto może skorzystać z gwarancji de minimis?

Z gwarancji de minimis mogą skorzystać kredytobiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie firmy. Muszą posiadać odpowiednią zdolność kredytową, nie mogą znajdować się w żadnym systemie dłużników, nie mogą posiadać zadłużenia przeterminowanego dłużej niż 30 dni w kwocie wyższej, niż 500 zł, ani obowiązku zwrotu otrzymanej wcześniej pomocy publicznej. Poza tym kredytobiorcy powinni być rezydentami w Polsce. Pieniądze z otrzymanego kredytu można przeznaczyć na dowolny cel, o ile jest on związany z prowadzoną działalnością. Pieniądze nie mogą być użyte do spłaty innych kredytów, zakupienia części firmy, czy nabycia wierzytelności.

Banki udzielające kredytów gwarancją de minimis:

• Credit Agricole Bank Polska
• Deutsche Bank Polska
• Getin Noble Bank
• Idea Bank
• ING Bank Śląski
• Krakowski Bank Spółdzielczy
• mBank
• Nest Bank
• PKO Bank Polski
• Plus Bank
• Raiffeisen Bank Polska
• SGB-Banki zrzeszone banki spółdzielcze
• Toyota Bank Polska
• Alior Bank
• Bank BGŻ BNP Paribas
• Bank BPS i zrzeszone banki spółdzielcze
• Bank Handlowy w Warszawie
• Bank Millennium
• Bank Ochrony Środowiska
• Bank Pekao
• Bank Zachodni WBK

Kredyt hipoteczny Notus
760 zł / 100 000 zł
ZOBACZ